พื้นคอนกรีตมีกี่ประเภท

พื้นคอนกรีตมีกี่ประเภท

พื้นคอนกรีตมีหลายประเภท ซึ่งสามารถแบ่งตามลักษณะ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน และการประมวลผล ดังนี้:

คอนกรีตปกติ (Normal Concrete): คือ คอนกรีตที่ใช้ในการก่อสร้างทั่วไป มีความแข็งแรงกลางๆ มักใช้ในงานก่อสร้างที่ไม่มีความต้องการเฉพาะเจาะจง

คอนกรีตแข็งแรงสูง (High-Strength Concrete): คือ คอนกรีตที่มีความแข็งแรงสูง มักใช้ในงานก่อสร้างที่มีความต้องการความแข็งแรงสูง หรือในอาคารสูงขั้นต่อไป

คอนกรีตเบา (Lightweight Concrete): คือ คอนกรีตที่มีน้ำหนักเบา ประโยชน์หลักคือ ลดน้ำหนักโครงสร้าง มักใช้ในงานก่อสร้างเสาอาคาร หรืองานปูพื้นที่ต้องการน้ำหนักเบา

คอนกรีตแบบพิเศษ (Special Concrete): คือ คอนกรีตที่มีความต้องการเฉพาะเจาะจง เช่น ความคงทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง, ความคงทนต่อการเสียดสี, หรือการทนต่อการโหลดแรงกระแทก

คอนกรีตกันน้ำ (Waterproof Concrete): คือ คอนกรีตที่มีส่วนผสมทำให้กันน้ำ มักใช้ในงานก่อสร้างที่ต้องการความคงทนต่อความชื้น หรือน้ำ

คอนกรีตกันไฟ (Fire-Resistant Concrete): คือ คอนกรีตที่มีความต้านทานต่อความร้อนและเปลวไลวกจากไฟ มักใช้ในงานก่อสร้างที่มีความต้องการความปลอดภัยในด้านการดับเพลิง หรืออาคารที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้

คอนกรีตเสียมมิกซ์ (Fiber-Reinforced Concrete): คือ คอนกรีตที่มีการเติมเส้นใย เช่น เส้นใยเหล็ก, เส้นใยโพลีเมอร์ ฯลฯ มีความแข็งแรงและความยืดหยุ่นที่ดีกว่าคอนกรีตปกติ มักใช้ในงานก่อสร้างที่ต้องการความแข็งแรงและความยืดหยุ่นพิเศษ

คอนกรีตเปลือย (Exposed Aggregate Concrete): คือ คอนกรีตที่มีการเปิดเผยวัสดุประกอบอยู่ด้านนอก เช่น ลูกรัง, ก้อนหิน หรือแก้ว ให้เห็นในพื้นผิวคอนกรีต มักใช้เพื่อการตกแต่ง หรือสำหรับพื้นที่เดินที่มีความเป็นกันน้ำ

คอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete): คือ คอนกรีตที่มีการใส่เสาเหล็กเสริมภายใน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของคอนกรีต มักใช้ในงานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร หรือสะพาน

คอนกรีตเสียมพื้นผิว (Stamped Concrete): คือ คอนกรีตที่มีการปั๊มลายลงบนพื้นผิวคอนกรีต เพื่อให้ความสวยงามและเสมือนวัสดุอื่น ๆ หรือเพื่อเสริมความหนืด มักใช้ในพื้นที่เดิน หรือพื้นที่จอดรถ