Interactive whiteboard

Interactive whiteboard เป็นกระดานอัจฉริยะที่มีระบบสัมผัสมีหน้าจอขนาดใหญ่ ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน้าจอโปรเจคเตอร์คอมพิวเตอร์ สามารถควบคุมโดยการสัมผัสหรือเขียนบนหน้าจอแทนการใช้เมาส์หรือคีย์บอร์ดโดยอุปกรณ์ที่จำเป็นที่จะต้องใช้กับกระดานอัฉริยะ จะประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่เป็นส่วนประมวลผล และโปรเจคเตอร์ทำหน้าที่ฉายภาพของหน้าจอคอมพิวเตอร์ลงบนผิวกระดานอัจฉริยะ

Interactive whiteboard เปรียบเสมือนจอรับภาพขนาดใหญ่ซึ่งสามารถที่จะสัมผัสได้โดยตรงที่ตัวกระดานอัจฉริยะได้เลยนั้นเอง การทำงานจะคล้ายๆกับโทรศัพท์ระบบสัมผัส ในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่า Interactive White Board (IWB) นั้นได้มีการนำเข้ามาใช้งานกันอย่างแพร่หลายแล้ว ซึ่งก็จะมีหลายยี่ห้อ หลายเทคโนโลยี

Interactive White Board ทำให้เราสามารถที่จะคอนโทรลหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้ ปากกา, นิ้วมือ, และอุปกรณ์อื่นๆ สัมผัสไปที่ Interactive White Board (IWB) ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานคือไม่ต้องเดินไปที่คอมพิวเตอร์ในการที่จะเลื่อนเมาส์เพื่อคลิ๊กหรือพิมพ์ เป็นเทคโนโลยีที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการทำงาน

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นสามารถที่จะเดินทางผ่านอากาศหรือว่าฉนวนต่างๆได้โดยหลักการทำงานของมันคือ ส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านมาหาตัวรับซึ่งตัวรับจะเรียกว่า Coil coating เมื่อนำปากกาเข้าไปใกล้ Coil coating เจ้าตัวขดลวดนี้จะรับสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากปากกา แล้วนำไปทำการคำนวนจุดส่งต่อไปยังคอมพิวเตอร์นั่นเอง

Read more