ประตูน้ำเหล็กหล่อ ต้องการเปิดปิดทางเดินน้ำ หรือ ของเหลวในเส้นท่อ

ประตูน้ำเหล็กหล่อ หรือ วาล์วประตูน้ำ คือ วาล์วตัดตอน (ISOLATING VALVE) โดย Gate Valve ทำหน้าที่ ตัดตอน ของเหลว หรือสารไหลต่างๆที่อยู่ภายในท่อ หรือ ภายในระบบ โดยเมื่อต้องการเปิดปิดทางเดินน้ำ หรือ ของเหลวในเส้นท่อ Disk หรือ ลิ้นของเกทวาล์ว (Gate Valve) จะทำหน้าที่เลื่อนลงมาตั้งฉากกับทิศทางการไหลของของเหลว มีลิ้นปิดเหมือนประตูเลื่อนลงปิดการไหลเท่านั้น และเลื่อนลิ้นวาล์วขื้นเมื่อต้องการเปิดทางให้ของเหลวกลับมาไหลผ่านเส้นท่อดังเดิม

ประตูน้ำเหล็กหล่อ เป็นวาล์วประเภทหนึ่งที่สามารถพบได้ในการใช้งานที่หลากหลาย ใช้ในของเหลวหลายประเภทและสามารถใช้สำหรับการไหลแรงดันสูง แรงดันต่ำ และแม้แต่การไหลตรง อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าคุณเลือกวาล์วประตูน้ำแบบเกลียวที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

วัสดุที่ใช้สำหรับตัววาล์วก็มีความสำคัญเช่นกัน เกทวาล์วแบบเกลียวส่วนใหญ่ทำจากเหล็กหล่อหรือเหล็กดัด ร่างกายของวาล์วประตูแบบเกลียวประกอบด้วยฝากระโปรงและวงแหวนที่นั่ง แหวนที่นั่งสามารถรวมเข้ากับตัววาล์วหรือเชื่อมได้ ประตูน้ำเหล็กหล่อ สามารถใช้ควบคุมการไหลในอัตราที่น้อยที่สุด ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีแรงดันต่ำและอุณหภูมิต่ำ อย่างไรก็ตาม อาจได้รับผลกระทบจากสื่อประเภทอื่นๆ ซึ่งหมายความว่าจำเป็นต้องตรวจสอบความเข้ากันได้กับของเหลวต่างๆ

ข้อดีของ ประตูน้ำเหล็กหล่อ คือมีความกว้าง (วัดในทิศทางการไหล) ไม่มาก ทำให้ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย ค่าความดันลด (Pressure Drop) คร่อมวาล์วต่ำมากเมื่อวาล์วเปิดเต็มที่ เหมาะสำหรับงานประเภทปิด-เปิด แต่วาล์วชนิดนี้จะไม่เหมาะสำหรับใช้ในการควบคุมการไหลเพราะความสัมพันธ์ระหว่างระยะที่วาล์วเปิดกับอัตราการไหลนั้นไม่ดี (กล่าวคือบางช่วงวาล์วขยับเพียงเล็กน้อยจะมีอัตราการไหลเปลี่ยนแปลงเยอะ แต่บางช่วงวาล์วขยับไปเยอะแต่อัตราการไหลเปลี่ยนเพียงเล็กน้อย) และไม่เหมาะกับการเปิดหรี่หรือเปิดเพียงเล็กน้อย (Crack Opening) เช่นหมุน Hand Wheel เพียงแค่ไม่ถึง 1 รอบ เพียงแค่รู้สึกว่ามีของไหลเริ่มไหลผ่านก็หยุดหมุน (รู้ได้โดยจะมีเสียงเกิดขึ้นเมื่อมีของไหลไหลรอดผ่านช่องเปิดเล็ก ๆ ที่อยู่ระหว่างใต้แผ่นจานกับ Seat Ring ข้างล่าง) เพราะในขณะที่วาล์วเปิดเพียงเล็กน้อยนั้น ของไหลจะไหลผ่านด้วยความเร็วที่สูงมาก และมีความดันที่ต่ำ (Pressure Head เปลี่ยนไปเป็น Velocity Head) จะทำให้ตัวแผ่นจานเกิดการสั่นอย่างรุนแรงจนสามารถทำให้ตัวแผ่นจานหรือ Seat ของตัว Body เองเกิดการสึกหรอได้ ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถปิดวาล์วได้สนิทอีกต่อไป